Ik Kies Opleiding Animation & Design N4
Opleiding Animation & Design N4

Over de opleiding

Niveau: 4     Duur: 3 jaar


DE OPLEIDING

Tijdens de opleiding leer je alles over het vormgeven van bewegend beeld. Je leert werken met verscheidene software programma’s. Daarnaast maken we je wegwijs in de wereld van de vormgeving zodat je in je stage mee kunt draaien met het bedrijf. Je leert hoe je een plan van aanpak opstelt, een creatief plan ontwikkelt en dit uiteindelijk ook presenteert aan je opdrachtgever. Je leert welke aspecten en disciplines er bij het ontwerpen en realiseren van een media-uiting komen kijken. Natuurlijk ontwikkel je zelf ook vaardigheden om de verschillende taken te kunnen uitvoeren.


DUUR EN OPBOUW VAN DE OPLEIDING

Kies je voor Animation & Design, dan start je in het eerste jaar in een breed Media basisjaar. In dit jaar leer je de basisprincipes van camera, licht, geluid, montage, beeldtechniek, vormgeving, animatie en diverse media- softwarepakketten. Je ontdekt welke banen er allemaal zijn achter de schermen binnen de media-industrie. We organiseren in samenwerking met de grote bedrijven als NEP, United en andere mediabedrijven in Hilversum workshops, meeloopdagen en lessen. Hierdoor kom je er achter wat je leuk vindt, waar je goed in bent en waar je hart ligt. Aan het einde van het eerste jaar maak je de keuze richting Animation & Design. Het tweede jaar start je met een stage zodat je in de praktijk ervaring op gaat doen. Daarna kom je terug naar school en gaan we de diepte in op het gebied van Animation & Design. In het derde jaar vervolgen we dit en het laatste half jaar ga je weer op stage. In deze stage doe je de laatste praktijkervaring op zodat je daarna aan het werk kunt gaan of door gaat leren. Je opleiding sluit je af met een praktijkexamen wat in samenwerking met het werkveld wordt opgezet.


KENNISMAKEN EN AANMELDEN

Heb jij je keuze al gemaakt? Meld je dan snel aan voor deze opleiding. Dit kan via www.ikkiesmedia.nl.


TOELATING

Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding, voldoe je aan de volgende eisen:

  • Vmbo-diploma (kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg)
  • Mbo-diploma niveau 3 van een verwante beroepsopleiding
  • Overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo

Je wordt uitgenodigd voor een gesprek, waarbij jouw motivatie een belangrijke rol speelt.
Wil je komen kijken of meer informatie? Neem dan contact op met Secretariaat Media.
© 2018 ROCvA Media. Alle rechten voorbehouden.